рефераты Знание — сила. Библиотека научных работ.
~ Портал библиофилов и любителей литературы ~
 

МЕНЮ

рефератыГлавная
рефератыБаза готовых рефератов дипломов курсовых
рефератыБанковское дело
рефератыГосударство и право
рефератыЖурналистика издательское дело и СМИ
рефератыИностранные языки и языкознание
рефератыПраво
рефератыПредпринимательство
рефератыПрограммирование и комп-ры
рефератыПсихология
рефератыУголовное право
рефератыУголовный процесс
рефератыУправление персоналом
рефератыНовые или неперечисленные

рефераты

РЕКЛАМА


рефераты

ИНТЕРЕСНОЕ

рефераты

рефераты

 

Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

рефераты

Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

-----------------------

Погіршення фінансового

стану позичальник.

Спричинюється багатьма факторами (невиконанням своїх

зобов`язань контрагентами, іншими)

Погана організаційна діяльність керівництва позичальника. (погане

планування фінансових потоків у часі)

Погіршення кон`юнктури ринку, на якому працює позичальник.(пов`язане із

життєвим циклом товару,загостренням конкуренції,т.д.)

Навмисні крімінальні дії (видача кредиту фіктивному підприємству, операції

з інсайдерами тощо)

Законодавчі зміни (збільшення ставки податків, зміни в регулюванні цін)

Некомпетентна робота працівників кредитного відділу при оцінці позичальника

(враховані не всі фактори ризику)

КРЕДИТНИЙ РИЗИК –

Імовірність непогашення позичальником основної суми боргу за кредитом та

процентів по ній.

Позичальник

Юридична або фізична особа, що отримує кредит на певних умовах

Кредитор

комерційний банк, що надає кредити юридичним і фізичним особам

Прийняття ризику, і на яких умовах, чи відмова від нього

Оцінка кредитного ризику (якісна і кількісна). Визначення імовірності

непогашення боргу та міри ризику (бальні системи, статистичні, скоринг,

коефіцієнтний тощо)

Лімітування – це спосіб встановлення граничної суми заборгованості по

позичках конкретному позичальнику (обмеження)

Диверсифікація – це розподіл грошових коштів, що позичаються, між різними

суб(єктами та за видами (при більшому розпорошенні ризик менший)

Договори страхування:

страхування відповідаоьності позичальника за непогашення кредиту,

страхування забезпечення, страхування кредитного портфелю

Оцінка кредитоспроможності позичальника.

Аналіз репутації, порядності, професійних здібностей та матеріальної

забезпеченності (метод коефіцієнтів та інше)

Забезпечення:

майно, гарантія, порука, переуступка вимог і інше.

Вимоги до забезпечення:

висока ліквідність, здатність до зберігання, стабільність цін …..рефераты

Рекомендуемрефераты

ОБЪЯВЛЕНИЯ


рефераты

© «Библиотека»