рефераты Знание — сила. Библиотека научных работ.
~ Портал библиофилов и любителей литературы ~
 

МЕНЮ

рефератыГлавная
рефератыБаза готовых рефератов дипломов курсовых
рефератыБанковское дело
рефератыГосударство и право
рефератыЖурналистика издательское дело и СМИ
рефератыИностранные языки и языкознание
рефератыПраво
рефератыПредпринимательство
рефератыПрограммирование и комп-ры
рефератыПсихология
рефератыУголовное право
рефератыУголовный процесс
рефератыУправление персоналом
рефератыНовые или неперечисленные

рефераты

РЕКЛАМА


рефераты

ИНТЕРЕСНОЕ

рефераты

рефераты

 

Технологічний процес виготовлення палітурної кришки

рефераты

Технологічний процес виготовлення палітурної кришки

Вступ

Перші книжки з'явилися у 4-3 тис. До н.е. у найдавніших рабовласницьких державах - Шумері, Єгипті, Китаї, Індії.

Давні цивілізації як матеріал для книжок використовували майже все, на чому можна було писати: глиняні плитки, кору дерева, листи металу тощо. Для єгиптян основним носіємписемної ініормації був папірус - аркуш, виготовлений зі стеблин осокової рослини.

Слово “книга” походить з китайської та переклажається як “сувій”. В українську мову воно потрапило з давньотюркської та болгарської мов.

Ера друкарства почалась у 1450 році, коли німець Йоганн Гуттєнберг почав друкувати першу книгу. Це була латиномовна Біблія, яка складається з 42 рядків. Її наклад складав усього 300 примірників.

За підрахунками вчених до 1600 року у світі було надруковано всього 6078 видань. Протягом наступного століття їхня кількість подвоїлась, а через століття зросла ще на 40%. Тож на 1800 рік було видано 18646 книжок. У XIX ст. кількість друкованих книжок збільшилась удесятиро: на 1900 рік вона складала 158888 примірників. А за першу половину ХХ ст. обсяги виробництва збільшилися на 70%.

Протягом життя можна прочтати 6 - 8 тис. Книжок, якщо щоденно читати по 50 сторінок.

Найбільшою у світі книгою вважається “Суперкнига”, видана 1976 року у США. Її розміри 2,74 на 3,07 метра,вага 252,6 кг. У книзі 300 сторінок.

У Політехнічному музеї в Москві зберігається унікальна книга поезій Т.Шевченка. Її створив український майстер Микола Сядристий. У цій книзі 12 сторінок, кожна площею 0,6 кв. мм. Вона зшита павутинкою, обкладинка - з пелюсток безсмертника. Причитати текстможна дише під мікроскопом.

Один компакт-диск вміщує 250 тис. Сторінок тексту. На компакт-диск площею близько 4 м можна помістити тексти всього світу.

Нині пристрій розміром з ніготь людської руки майже зберегти інформацію, рівну за обсягом 100 книгам по 500 сторінок кожна.

Поліграфія (поліграфічна промисловість, поліграфічне виробництво, поліграфічна індустрія) - це галузь виробництва, яка зайнята виготовленням різноманітної друкованої продукції з оригіналів, що надходять від видавництв або інших організацій. Вона включає в себе сукупність технічних засобів і технічних прийомів ,що використовуються для виготовлення великої кількості однакових копій(репродукцій)видавничого оригіналу.

Брошурувальні палітурні операції завершують технологічний процес виготовлення брошур, книг, журналів, та іншої поліграфічної продукції. Палітурні процеси являються завершаючими при виготовленні поліграфічної продукції.

Брошурою називається неперіодичне текстове видання, яке складається з 2 елементів: зшитого і обрізаного з трьох сторін блока та обкладинки.

Книга - це неперіодичне текстове видання, яке складається з 3 елементів: зшитого і обрізаного з трьох сторін блока, палітурної кришки, форзаца.

Весь технологічний процес брошурувально-палітурних операцій поділяється на: брошурувальні та палітурні операції.До брошурувальних операцій відноситься формування зошитів із віддрукованих аркушів та виготовлення брошурного або книжкового блоку, а також заключної операції з'єднання блоку з обкладинкою.До палітурних процесів відноситься операції по обробці корінця блоку, виготовленню та оздобленню палітурної кришки та з'єднання блоку з палітурною кришкою.

1. Характеристика видання

1) Назва - Вік елегантності

2) Вид комплектування - вкладкою

3) Вид скріплення - дротом (внакидку)

4) Вид криття - внакидку

5) Тираж - 50 000

2. Технологічний процес виготовлення даного видання

Зштовхування та розрізка сторінок-відбитків тексту.

Операція зштовхування складається з утворення повітряного прошарку між аркушами та вирівнюванням всіх аркушів по вірним сторонам. Повітряний прошарок зменшує сили тертя між аркушами і це дозволяє листам вільно зштовхуватись. Моя брошура зштовхувалась: пачку віддрукованих листів клали на стіл, потім брали за нижній лівий край і верхній правий кути і поворотом кистей руки злегка згинали листи всередину і припіднімають пачку, одночасно повертають кисть руки в іншому напрямку. Це повторюють декілька раз. А потім підходять до процесу зштовхування. Для цього беруть пачку за середини коротких сторін, ставлять її вертикально і злегка піднімають над столом на 3 - 5 см. Розтиснувши пальці рук, дають листам вільно впасти .Піднімають і опускають пачку декілька раз, добиваючись повного вирівняння листів по довгій рівній стороні. Операцію зштовхування виконує людина, яка потім буде розрізати ці аркуші, щоб потім надати йому потрібного формату.

Розрізка виконується на одножевій різальній машині. Вона призначена для різки і підрізки аркушів паперу в стопі. Розрізці підлягають листи віддрукованого тексту при розділенні їх на листи для фальцювання і листи з віддрукованими ілюстраціями, обкладинки, форзаци і т.д. Ріжуть також аркуші більшого формату на меньші формати. Брак при розрізці недопустимий. Особливо важливо, щоб розрізка була виконана точно. Якість розрізки залежить від якості зштовхування.

Фактори, які впливають на якість зштовхування

1. Формат паперових аркушів. Аркуші великого формату зштовхувати важче.

2. Вага одного метра кубічного (1м2) паперу. Чим більше вага, тим зштовхувати легше.

3. Гладкість паперу. Гладкий папір зштовхувати легше, тому що сила тертя між аркушами менша.

4. Наявність або відсутність статичної електрики. Статична електрика перешкоджає утворенню повітряного шару та зштовхуванню.

5. На якість зштовхування впливає вологість паперу. При низькій або вологості в папері утворюється статична електрика, а при підвищеній вологості папір важкий і м'який.

3. Фальцування зошитів

Фальцуванням називається технологічний процес, при якому аркуші складаються в зошити, в яких колон цифри ідуть по порядку.

Фальцування виконується як вручну так і на машині. В залежності від числа згинів і їх розташування один відносно другого фальцовка акушів може бути декількох видів. По числу згинів фальцовка буває в один, два, три, чотири згина. А по розташуванню згинів в зошиті відносно другого фольцу може бути перпендикулярні, паралельні та комбіновані. При паралельному фальцуванні кожен згин паралельний наступному. При перпендикулярному фальцуванні кожен наступний згин перпендикулярний наступному. При комбінованому фальцуванні в зошиті розташовуються по відношенню один до одного як паралельно, так і перпендикулярно.

Моя брошура виконана в три перпендикулярних згини.

1. Підготовка аркушів до фальцування.

Аркуші для фальцування приходять на робоче місце в виді стоп,складених на платформу. В стопу кладеться паспорт з показаною сігнатурою, назвою видання, призвищем різальщика та кількість аркушів. Спочатку фальцують один аркуш, перевіряючи співвідношення спуску даному варіанту фальцовки: в сфальцованому зошиті повинна бути послідовна нумерація сторінок. Одночасно намічають орієнтири для наводки змішання ліній тексту на лівій та правій сторінках аркуша. Потім кладуть на верстак пачку аркушів висотою 4 - 6 см і шляхом пересипки перевіряють по сігнатурі, чи немає в пачці перевернутих листів другого номера або назви. Таку перевірку роблять кожен раз, коли беруть нову пачку.

2. Організація робочого місця.

Фалцувальник працює, сидячи за верстаком. Висота верстака та стульчика повинна відповідати росту працівника. При цьому лікті фальцувальника повинні розташовуватись на рівні верстака, а ноги мають упор. Робоча поза фальцувальника повинна бути зручною. Необхідно, щоб робоче місце фальцувальника було добре освітлене, при цьому світло повинно падати з лівої сторони, щоб тінь аркуша не заважала правильній наводці на текст. При штучному освітленні крім загального на робочому місці фальцувальника повинно бути місцеве освітлення.

3. Фальцування аркушів в три перпендикулярних згини.

Аркуші кладуть на верстак так, щоб сігнатура з зірочкою знаходиться в правому нижньому куту перші два згини роблять так, як при двозгибному фальцуванні. Після прогладження другого згину аркуш піднімають, одночасно перегинаючи його наліво. Вказівним пальцем правої руки натягують на корінцеві петлі зошита. Потім пальцем лівої руки затискають кути аркушів в місце наводки, кладуть нижнім полем до себе і прогладжують третій згин рухом зверху вниз. Отриманий зошит кладуть вліво.

4. Комплектування блоків вкладкою

Комплектування - це складання зошитів в такому порядку, щоб колон цифра йшла по порядку. Існує два види комплектування: (1) Вкладкою (2). Підбіркою.

При комплектуванні вкладкою, зошити вкладаються один в один та в обкладинку.

При комплектуванні підбіркою, зошити підбираються один до одного в послідовному порядку.

Моя брошура комплектувалась вкладкою.

Цей спосіб комплектування широко використовується при виготовленні малооб'ємних видань, простих за конструкцією, книжково - журнальних видань з коротким строком служби, які містять у залежності від маси паперу не більше 64 - 80 сторінок.

1. Комплектування брошури вручну.

Вручну комплектування застосовується дуже рідко. При комплектовці вкладкою пачки зошитів повинні бути розташовані на столі справа в один ряд, і середній зошит повинен лежати останнім, а зліва повинна лежати обкладинка. Зошити в пачці повинні бути розташовані корінцями вліво, а верхнім - до робітника, який виконує роботу. Перед роботою потрібно перевірити по сігнатурі правильність розташування зошитів, а по нормі подивитись чи не потрапив зошит з іншого видання. Перевіривши якість зошитів та правильно розклавши їх на робочому столі, можна приступати до роботи.

Правою рукою відділяють верхній зошит крайньої пачки, а лівою рукою одночасно розкривають посередині верхній зошит наступної пачки і вкладають в неї правий (внутрішній) зошит. Потім лівою рукою розкривають верхній зошит третьої пачки і в середину вкладують уже вкладені один в одний два зошити і т.д. Потім скомплектовану брошуру зштовхують на верхнє поле і відкладають в сторону.

При комплектовці висоту пачок зошитів роблять неоднаковою. Сама велика по висоті повинна бути крайня права пачка (внутрішній зошит), а другі пачки нижче на 1,0 - 1,5 см.

5. Зштовхування та розрізка обкладинок

Зштовхування - це технологічний процес вирівняння обкладинок в стопі, виконується так, як і з аркушами. Різка виконується також, як і з віддрукованими аркушами.

Фальцування обкладинок

Фальцування - це технологічний процес згинання обклалинок.Фальцування обкладинок виконується в один згин.

Обкладинки в один згин зазвичай фальцують не по одному, а одразу по декілька.

Пачку обкладинок кладуть на верстак серединою до верху.
Правою рукою захоплюють 3-4 обкладинки і згинають напополам, потім перехоплюють зігнуті обкладинки лівою рукою, а правою прогладжують згин косточкою зверху вниз. Сфальцовані обкладинки відкладають вліво. Пачки сфальцованих обкладинок розпускають косточкою до себе.

6. Скріплення брошури дротом (внакидку)

Видання в обкладинці скріплюється: швейне і безшвейне.

Швейне скріплення має декілька варіантів: дротом і нитками.

Шиття дротом являє собою скріплення блоків невеликими дротяними скобами, ніжки яких проколюють аркуші блоків, а виступаючі кінці їх загинають назустріч один одному. При цьому аркуші опиняються затиснутими між спинкою і загнутими ніжками скоби.

Існують три види шиття блоків дротом: внакидку, втачку, вроз'єм.

Шиття внакидку

Використовується для блоків скомплектованих вкладкою. Блок прошивається дротяними скобами по корінцевому фальцу. Спинка розташована на корінцевому фальці, а ніжки загнуті всередину брошури.

Шиття втачку

Цей вид шиття використовується для блоків скомплектованих підбіркою. Блок прошивається по корінцевому полю з відступом від края корінця не менше, ніж 4 мм, а ніжки знаходяться загнутими на останній сторінці.

Шиття вроз”єм

Використовується для блоків, скомплектованих підбіркою. Зошити блока прошиваються через згин спинки дротяними скобами, кінці яких загинаються зовні зошита на корінцевому матеріалі.

Моя брошура скріплена дротом внакидку.

При цьому шитті блок комплектується вкладкою і разом з накинутою обкладинкою, прошивається дротяними скобами по корінцевому фальці так, щоб спинка скоби була поверх обкладинки, а ніжки були загнуті в середину блока. Такий принцип дуже простий і забезпечує високе виробництво. Таким видом шиють видання товщиною не більше 5 мм.

Фактори, які впливають на якість:

1. Якість скріплення дротом залежить від кількості дротяних дужок.

2. На якість продукції впливає товщина брошури.

Недоліки шиття дротом:

1. Дуже дорогий метал.

2. Не забезпечує високої якості скріплення (при шитті внакидку обкладинка відривається, а при шитті втачку погано відкривається блок).

3. Зменшується довговічність видання так, як дріт іржавіє і переїдає папір.

4. Не можна обробляти брошуру на обладнанні (не можна робити обтиск).

Переваги шиття дротом:

1. Шиття дротом можна виконувати на дротошвейних агрегатах, при великій швидкості, з найменшими затратами людської роботи.

Вимоги до якості:

1. Брошури повинні бути скріплені дротом так, як і оригінал і сигнальний екземпляр.

2. При шитті втачку верхні краї зошитів повинні бути на одному рівні.

3. При шитті втачку дротяні дужки повинні бути на відстані 4 - 5 мм.

4. Корінці брошури повинні мати прямокутну форму, тобто бути рівними.

5. При шитті внакидку спинка дротяної дужки повинна бути розташована на корінцевому фальці, а не на корінцевому полі.

6. При всіх видах шиття дротом ніжки дротяної дужки не повинні заходити одна на одну; відстань між ними не повинна перевищувати 3 мм; недопустимі поламані та зігнуті дротяні дужки.

7. Обрізка з трьох сторін

1. Призначення обрізки: отримати необхідну висоту і ширину брошури, надати їй охайного вигляду та забезпечити зручне користування брошюрою.

2. Фактори, які впливають на точність обрізки.

Для того щоб точно обрізати брошуру потрібно, щоб вона була добре обжата. Точність обрізки залежить від висоти пачки: чім вища пачка, тим більше розходження в розмірах обрізаючих брошур. Найкраща якість, коли обрізається одна брошюра.

3. Вимоги до якості.

1) В обрізаних брошурах сторони повинні бути рівні.

2) Обрізка брошури повинна бути гладкою і чистою.

8. Контроль та упаковка

Контроль - це зовнішній огляд книги: стан обрізів, розташування скоби на корінцевому фальці і т.д. Брошюра бракується, якщо вона десь забруднена або порвана. Потім контролер дивиться внутрішні сторінки брошури. Доброякісні книги передаються на упаковку.

Упаковка. Основним видом упаковки являється упаковка в закриту пачку, пачка брошур загортається в бумагу, а потім перев'язується шпагатом. Маса упаковки повинна бути не більша за 8 кг, а висота - не більше 35 см. Після упаковки на пачку наклеюється ярлик, на якому написано: назва виробництва, номер заказу, назва книги, вид оформлення, число екземплярів у пачці, ціна одного екземпляра, номер упаковщиці.

Покращені видання упаковують в картонні футляри, сшиті на дротошвейній машині, куди вкладається кожна книжка кремо.

9. Обладнання для виготовлення даного видання

Фальцювальна машина.

Всі фальцювальні машини розізнаються на два види: касетні та ножеві. Є ще комбіновані фальцювальні машини.

При ножевій фальцовці згин виконується за допомогою тупого ножа і двох крутящих назустріч один одному валиків.

При касетній фальцовці згин виконується за допомогою касет з упором і трьох крутящих валиків.

Комбінована фальцувальна машина фальцує за допомогою касет і ножів.

Моя брошюра фальцувалась на касетній фальцувальній машині, тому що в касетних фальцувальних машинах більша швидкість, а мені потрібно було швидко виготовити свою брошуру.

В касетних фальцувальних машинах згин аркуша по місцю майбутнього фальца утворюється за допомогою падающих валиків і касет. Лист, що зміщується роликами, поступає між падающими валиками, які переміщають аркуш в касету. Рух аркуша в касеті обмежено упором. Як тільки передня кромка аркуша дійде до упора, він зупиниться. Падающий валик обертається безперервно, тому лист згинається, виконуючи в середній своїй частині петлю, яка захвачується фальцувальними валиками.

Валики притискаються один до одного силою пружини і обжимають отриманий згин зошита. Отриманий зошит виходить на транспортер.

10. Вкладочно-швейний різальний агрегат (ВШРА)

Вкладочно-швейний різальний агрегат 235 - 5 призначений для виготовлення брошур, скомплектованих вкладкою і сшитих дротом внакидку. Агрегат має два швейних апарата і два - шість самонакладів - розкривателів.

Агрегат складається з трьох частин: комплектующа, де брошура комплектується вкладкою; швейної, де скомплектований блок прошивається дротом внакидку; різального механізму, де зшита брошура обрізається з трьох сторін і виводиться на приймальний прилад.

Зошити подаються на подбірний транстпортер за допомогою універсальних самонакладів - розкривателів.Зошити загружають в магазин горизонтально.

Нижній зошит відгинається за корінцеву частину присосом і притискається до диска виводного барабана, який рухається по годинниковій стрілці і виводить зошит з магазина. Всі інші зошити в магазині притримуються крючками. Зошит, захоплений клапаном, підводиться до прижима роликами і доводиться до упора. Півдиски і обрізані ролики за допомогою клапанів розкривають зошити посередині і скидають їх на планку транспортера, яка перед підходом до зошитів поводів в декілька раз збільшує швидкість зошита, що ослаблює удар поводка по зошиту. На агрегаті установлене блокування для контроля правильності комплектування. Датчиком цього блокування являється щуп - ролик, який прокатуючись по згину повністю скомплектованої брошури, відмічає відхиленення від заданої товщини. При відсутності в блоці хоча б одного зошита або обкладинки подається сигнал в запам'ятовувальний прилад, який дає команду на відключення подачі дроту, і неповний незшитий комплект виводиться на додаткову прийомку, не доходячи до різальної машини.

Самонаклад для обкладинок з фальцувальним приладом моделі 212.

Стопа обкладинок укладається в магазин лицевою стороною вниз. Нижня обкладинка за допомогою присосок відгинається і захвачується клапанами, розташованими на барабані. Барабан повертається, і обкладинка виводиться з магазина, при цьому бігувальний ролик наносить біг по місцю майбутнього фальца. Виведена обкладинка попадає на приймальний столик, вирівнюється по упорам і фальцується по нанесеному бігу тупими ножами. Після фальцування обкладинка захвачується поводками транспортера і, пройшовши планку, попадає на комплект зошитів і транспортується далі в швейну секцію.

Пройшовши контрольний щуп - ролик, повністю скомплектована брошура опиняється в швейній секції агрегата. Шиття брошури дротяними скобами виконується на ходу.

Зшита брошура передається в різальну частину агрегата. Різальна машина виконує обрізку з трьох сторін сшитих брошур. При транспортировці брошури притискаються корінцями до упора і тим самим вирівнюються відносно переднього ножа, а також під час транспортировки виконується правильна установка брошури відносно бокових ножів. Обрізка виконується в двох позиціях. В першій позиції брошура обрізається боковими ножами з верхнього і нижнього полів, а в другій позиції - з переднього поля. Обрізка виконується трьома парами ножів. Нижні ножі закріплені нерухомо, а верхні виконують рухи в вертикальній площині. В процесі обрізки брошура затискається, щоб уникнути зсуву. Після цього виходить готова брошюра, яку можна відправити на упаковку.

11. Упаковачна машина (ПУА - 1)

Упаковку пачок брошур можна виконувати на машині ПУА - 1, в якій знаходиться рулонна зарядка, що дозволяє використовувати рулонний упаковочний матеріал. Зазвичай для упаковки використовують картон товщиною 0,5 - 0,6 мм. Ширина рулона вибирається в співвідношенні з форматом брошури. Упаковка на цій машині виконується без заклейки клапанів.

12. Техніка безпеки на обладнанні

Правила техніки безпеки перед початком роботи.

1) Одягти спецодяг, застібнути його на всі ґудзики, волосся прибрати під головний убор (берет, косинку).В нагрудних карманах не повинно бути ніяких зайвих предметів та інструментів;

2) Прийняти машину від попередньої зміни, подивитись запис про стан обладнання, змазати всі частини машини, які труться, перевірити стан обладнання, звернувши увагу на дію вмикаючих і гальмівних автоматів, наявність, справність та міцність скріплення запобіжних та блокируючих пристроїв і огорож;

3) Перевірити наявність та стан індивідуальних захисних засобів (рукавиць, окулярів, респираторів…);

4) Про всі помічені неполадки машини заявити адміністрації цеха і до того, як машину не полагодять, до роботи з машиною не приступати.

13. Правила техніки безпеки при роботі на різальній машині

1) Перед початком роботи перевірити:

Стан машини, міцність скріплення і справність ножа, ножетримача і прижима, стан вмикаючих та гальмуючих пристроїв (особливо надійність автоматичної зупинки ножа при вмиканні машини вручну);

Надійність функціювання запобіжних пристроїв (для відштовхування рук, фотоелектричних або високочастотних блокувань, механізма вмикання машини двома руками);

2) Категорично забороняється:

Працювати на машині без огорожі, при зламаних або відсутніх запобіжних пристроях;

Вимикати пристрій для відштовхування рук або для вмикання машини двома руками;

Виконувати змазку, чистку, налагоджування та інші роботи з машиною, при ввімкненому електродвигуні;

3) При відстутності на машині пристосування для відштовхування рук її ввімкнення повинно виконуватись двома руками;

4) Переносити ножі в спеціальних деревянних футлярах і класти їх в спеціальний штатив. Не приставляти ножі вертикально до станини машини, до стіни и т.д;

5) При установці ножа в машину підкласти під нього деревинні колодки. Категорично забороняється братись за ніж або підтримувати його зі сторони леза;

6) Ніж в ножетримачі закріпити всіма болтами, при цьому використовувати тільки не поламані (без збитих губок) ключі и потрібних розмірів;

7) Знятий з машини ніж негайно покласти в футляр і закріпити болтами;

8) Для правки ножа, користуватися осельками в спеціальній дерев'яній оправі, який захищає руки від порізів;

9) Перевертати та змінювати марзан за допомогою спеціальних крючків;

10) При різці друкованих аркушів на маленькі долі користуватися спеціальними приставками (угольниками), при цьому руки повинні знаходитись від лінії реза на вдстані не менще 15 см;

11) Категорично забороняється:

Підтримувати руками продукцію при її різці або підрізці близько лінії реза;

Виймати обрізану продукцію з - під ножа до повної його зупинки в крайньому верхньому положенні;

Залишати ногу на педалі прижимної планки під час укладки або знімання продукції;

Допускати попадання масла на механізм гальмів;

Самовільно редагувати фракціонне зчеплення і гальмівний механізм;

Стояти близько рухливих механізмов і притулятись до машини або до її огорожі;

12) Не залишати машину ввімкненою на робочий хід.По закінченню роботи вимкнути машину з електромережі.

14. Техніка безпеки при роботі на касетній фальцювальній машині

1. Забороняється працювати на машинах з неподібраним під головний убор волоссям, розпущеними хустинками, не зав'язаними кінцями хустинок…

2. Невикористані касети вимкнути і найдійно закріпити;

3. Перед пуском машини:

Перевірити окремі секції вручну, щоб переконатись в їх справності

Перевірити стан вмикаючих, вимикаючих, блокуючих, гальмівних пристроїв;

Ввімкнути загальний вводний вимикач.

4. При пуску машини на робочий хід дати пусковий сигнал.

5. При ввімкненій в електромережу машині забороняється:

Установлювати формат, редагувати самонаклад, виймати и встановлювати касети.

Зклеювати (зшивати) стрічки виводного транспортера;

Устраняти неполадки, змазувати і чистити машину.

6. При роботі машини категорично забороняється:

Вирівнювати або поправляти листи на нижній столі самонаклада

Виймати зім'яті зошити з касет;

Переставляти упори в касети;

Збирати обривки паперу з-під машини

Поправляти (натягувати) стрічки виводного транспортера

Доторкатись до рухливих частин машини і опиратись на огорожу;

7. Для знешкодження неполадок вимкнути машину;

8. Не залишати машину ввімкненою на робочий хід. По закінченні роботи вимкнути машину з електромережі.

9. Забороняється захаращувати робоче місце віддрукованою та сфальцьованою продукцією. Пачки сфальцованих аркушів укладають в штабелі тільки на спеціально відведеній для цієї цілі площі. Висота штабеля не повинна перевищувати 1,6 м.

15. Техніка безпеки при роботі на вкладочно-швейно-різальному агрегаті

1. Забороняється працювати на агрегаті з непідібраними під голову волоссям, з розпущеними шарфами, хустками, з незав'язаними кінцями косинок і т.д.

2. Різальні ножі дозволяється переносити тільки закріпленими в деревинних футлярах

3. Не брати ніж зі сторони поточеного края

4. При заміні ножів виймати їх з футлярів по одному і зразу встановити їх на машину, міцно закріпивши їх в ножотримачі всіми болтами; зняті ножі покласти в футляр і закріпити

5. Не ставити ножі вертикально до столів, стін и т.д.

6. При заміні ножів користуватися спеціальним дерев'яним бруском, який підводиться під лезо ножа

7. Перевірити ефективність роботи пневмоторанспорта

8. При підготовці автомата до пуску потрібно:

а) виключити пульт управління

б) установити в залежності від числа аркушів необхідну кількість самонакладів, інші самонаклади відключити

в) завантажити самонаклади аркушами та обкладинками

г) змазати агрегат

9. Перед запуском агрегата перевірити відсутність обслуговуючого персонала в небезпечній зоні і попередній сигнал, перевірити, користуючись кнопкою ,,толчок,, справність і надійність роботи вмикаючих, вимикаючих, блокуючих і гальмівних пристроїв.

10. Перевірити надійність дії вакуум-компресорів на працюючих секціях і рівень масла в компресорах.

11. При ввімкненому пульті керування категорично забороняється:

а) виконувати накладку, регулювання машини, переставляють швейний апарат в них дріт

б) Виконувати встановлення формату

в) виймати паперову стружку, яка потрапила під різальну секцію

12. Під час роботи агрегату забороняється:

а) торкатись до рухливих частин машини (транспортеру, самонакладам, швейній і різальній секціям).

б) поправляти аркушів зоні механічного щупа або електричного контакту для автоматичної зупинки машини;

в) поправляти або знімати зошити і обкладинки з транспортера; виймати аркуші з клапанів та приймального механізму, якщо вони застрягли, а також пришиті брошури з транспортера різальної частини;

г) виконувати чистку, смазку, обтирку і накладку автомата і компресів;

д) виймати з автомата аркуші, обкладинки, брошури і т.д.;

е) скидати обрізки, редагувати ножи та класти руки на рухливі частини апарата, де виконується обрізка листів;

є) знімати огорожу, ставати або опиратися на неї;

ж) захаращувати робоче місце обрізками та полуфабрикатами і т.д.;

13. При автоматичній зупинці машини категорично забороняється натискати на кнопку ,,пуск,,;спочатку потрібно вияснити причину зупинки, знешкодити її, і тільки після цього з дозволу машиніста. Вмикати агрегат повинен тільки машиніст.

14. Всі роботи по налагоджуванню, чистці, змазці і т.д. виконувати тільки з дозволу машиніста.

15. Забороняється залишати агрегат без догляду ввімкненим на робочій хід. При уході з робочого місця вимкнути агрегат з електромережі.

Список використаної літератури

К.М. Биткова, А.Д. Кузнецова Брошурувально-палітурне виробництво.

Г.Г. Трупников Технологія брошурувально-палітурних процесів.

Техніка безпеки в поліграфії.рефераты

Рекомендуемрефераты

ОБЪЯВЛЕНИЯ


рефераты

© «Библиотека»